Installation och Service

Företaget utför flera olika former av installationer i och kring fastigheter. Förutom traditionella elinstallationer med starkström, förekommer idag svagströmsinstallationer för telefon, TV och data.

I takt med att nya fibernätverk installeras, upptar dessa arbetsuppgifter allt mer av vår arbetstid.

Vi utför också en del reparationer, i första hand till den fasta kundkretsen. Till hushållsmaskiner som vi har sålt, har vi ett långtgående serviceansvar.

shutterstock_132713816Vi är bra på
De flesta husinstallationer vi utför, görs efter egentillverkade el- ritningar.

Vi ”förfuskar” inte de infällda installationerna med flex-rör, utan använder styva VP- rör. Att utföra en elinstallation med styva VP- rör, är ett hantverk som idag få elektriker behärskar. Denna installations- teknik ger en mycket större möjlighet, att i framtiden ändra delar av en installationen, inom befintligt rörsystem.

Vi vinlägger oss om, att alltid utföra snygga installationer. Tydliga märkningar och gruppförteckningar utföres.

Materialhantering
Vi använder el- material av högsta kvalitet som inköps via flera olika el- grossister. På detta sätt kan vi uppfylla gällande el- bestämmelser och långtgående konsumentkrav.

Vi undviker att skifta fabrikat på vår installationsmaterial. Kontinuitet i detta avseende, kan många gånger innebära, att önskade kompletteringar på en anläggning kan ske, med samma eller likartat utförande.

Demonterad el- material samt hushållsmaskiner omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Vid utbyte av hushållsmaskiner hos kund, tar vi alltid hand om den gamla produkten, om kunden så önskar.