Kontakt

shutterstock_44403910AB Jämjö El- installationer
Torhamnsvägen 25
373 00 Jämjö

Telefon: 0455-502 70
Mobil: 0708-4502 70
E-post: jamjo.el@telia.com
Hemsida : www.jamjoel.se

Organisationsnummer: 556533-6657
Medlem av Elektriska Installatörsoganisationen, EIO

Anställda AB Jämjö El- installationer.
Daniel Berg, elinstallatör – 0708-450 270
Håkan Wester, elektriker – 0708-550 271
Emanuel Oscarsson, elektriker – 0768-540 271
Agneta Berg, kontorist – 0708-753 799